Mảnh Ngói Tháp Cô Vương - Tile of Decarabian's Tower

Mảnh Ngói Tháp Cô Vương

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐

Gần đây nơi được mệnh danh là Phế Tích Phong Long, từng là vương đô được kiến tạo bởi "Decarabian" - Ma thần của gió. Vì giấc mơ phồn hoa này được tạo ra bởi sức mạnh ma thần, nên khi giấc mơ tan vỡ, những mảnh vụn của nó cũng mang sức mạnh to lớn.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Thủy Quang Thành (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Thác Sâu (Chủ Nhật)
  • Cửa Hàng Lưu Niệm Mondstadt