Mảnh Pha Lê - Crystal Chunk

Mảnh Pha Lê

Nguyên Liệu

Tinh thể chưa qua gọt giũa. Sau khi xử lý mới có thể tỏ rõ giá trị.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài
  • Thu thập trong Phế Tích Phong Long