Mảnh Răng Sói Bão - Boreal Wolf's Broken Fang

Mảnh Răng Sói Bão

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐⭐

Bầy sói cũng hiểu rất rõ, loài người nếu không có đồng loại sẽ cảm thấy cô đơn. Mảnh răng sói là quà tặng khi chia tay của bầy sói, nghe nói có sức mạnh bảo vệ bình an.
Trong truyền thuyết từ thế giới cổ xưa, có một con sói cái nuôi dưỡng cặp song sinh vĩ đại. "Nhà" mà sói và người cùng ở, được gọi là "Động Sói", cũng là "Lupercal", đồng nghĩa với "Lupical" hiện nay.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Thác Sâu (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Thâm Cốc (Thứ 3/Thứ 6)

Craft - Ghép

Răng Vỡ Sói Bão
x3