Mảnh Sắt Trắng - White Iron Chunk

Mảnh Sắt Trắng

Nguyên Liệu

Khoáng thạch của sắt trắng, trong tay thợ thủ công lành nghề có thể phát ra màu sắc lạ.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài
  • Thu thập trong Lang Lãnh
  • Núi Vọng Phong