Mảnh Sắt - Iron Chunk

Mảnh Sắt

Nguyên Liệu

Khoáng thạch của sắt, trong tay thợ thủ công lành nghề có thể phát ra hào quang.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài