Mảnh Vỡ Tháp Cô Vương - Fragment of Decarabian's Epic

Mảnh Vỡ Tháp Cô Vương

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐⭐

Andrius từng tuyên chiến với Hồ Vương trên tòa tháp cao, nhưng cũng không thể chạm đến cọng lông của vua sói. Nếu không phải bài ca Tự Do khiến thành phố này vỡ nát, thì tất cả vẫn chỉ là giấc mơ.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Thủy Quang Thành (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Thác Sâu (Chủ Nhật)

Craft - Ghép

Xác Tàu Tháp Cô Vương
x3