Mảnh Xương Chắc Chắn - Sturdy Bone Shard

Mảnh Xương Chắc Chắn

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Vì một lý do nào đó, đây là mảnh xương cực kỳ quý hiếm của rồng đất còn nhỏ.
Trông có vẻ đã trải qua bao năm tháng. Ngay cả giống loài long thú không hiểu tiếng người cũng thèm muốn loại di hài đặc biệt này.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Rồng Đất Nhỏ - Nham cấp 40+

Craft - Ghép

Mảnh Xương Giòn Yếu
x3