Mảnh Xương Hóa Thạch - Fossilized Bone Shard

Mảnh Xương Hóa Thạch

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Mảnh xương hóa thạch của rồng đất còn nhỏ bị đánh bại.
Rồng đất luôn mong muốn lớn lên thành rồng đích thực, vì thế xem hóa thạch cổ xưa là xương rồng, vô cùng trân quý, có thể cũng vì khao khát sự vĩnh hằng và lớn mạnh của rồng chăng.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Rồng Đất Nhỏ - Nham cấp 60+

Craft - Ghép

Mảnh Xương Chắc Chắn
x3