Mật Hoa Lấp Lánh - Shimmering Nectar

Mật Hoa Lấp Lánh

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Mật hoa có nguyên tố với độ thuần khiết khá cao.
Giới học thuật thường cho rằng Hoa Lừa Dối là hình thức sống cao cấp của thực vật nguyên tố, nhưng lại không thể lý giải được tập tính ăn thịt của nó.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Hoa Lừa Dối cấp 40+

Craft - Ghép

Mật Hoa Lừa Dối
x3