Mặt Nạ Bẩn - Stained Mask

Mặt Nạ Bẩn

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Bị dính nhiều chất bẩn, tỏa ra mùi khó chịu. Dù là vậy vẫn đeo lên mặt, người Hilichurl thật ngoan cố.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Xạ Thủ Hilichurl 40+
  • Phù thuỷ Hilichurl cấp 40+
  • Hilichurl cấp 40+
  • Hilichurl khổng lồ cấp 40+

Craft - Ghép

Mặt Nạ Vỡ
x3