Mặt Nạ Vỡ - Damaged Mask

Mặt Nạ Vỡ

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

Mặt nạ từ xương bị vỡ, từng thuộc về Hilichurl.
Phần bị hỏng nhiều hơn phần còn nguyên, đã mất đi tính năng vốn có của mặt nạ.

Nguồn gốc
  • Hilichurl rơi
  • Xạ Thủ Hilichurl rơi một lượng nhỏ
  • Một lượng ít rơi ra từ Phù Thuỷ Hilichurl
  • Hilichurl khổng lồ rơi một lượng nhỏ