Mặt Nạ Xui Xẻo - Ominous Mask

Mặt Nạ Xui Xẻo

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

Mặt nạ xương sáng chói, bên trên vẽ sơn màu để hù dọa người khác. Tại sao người Hilichurl yêu thích mặt nạ như vậy, hiện chưa có lời giải đáp. Có người nói là để không phải nhìn thấy hình ảnh của mình dưới nước.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Hilichurl cấp 60+
  • Xạ Thủ Hilichurl cấp 60+
  • Phù thủy Hilichurl cấp 60+
  • Hilichurl khổng lồ cấp 60+

Craft - Ghép

Mặt Nạ Bẩn
x3