Mẫu Trảm Nham - Prototype Rancour

Mẫu Trảm Nham

Kiếm Đơn

Tăng Sát Thương Vật Lý
7.5%

Tấn Công Căn Bản
44

⭐⭐⭐⭐

Đá Vụn

Khi tấn công thường hoặc trọng kích chính xác, tấn công và phòng ngự tăng 4%/5%/6%/7%/8%, kéo dài 6s, tối đa cộng dồn 4 lần. Mỗi 0.3s mới thi triển 1 lần.

Kiếm dài cổ xưa được cất giữ trong Hắc Nham Xưởng, có thể chém sắt như chém bùn.

Craft - Ghép

Mảnh Sắt Trắng
x50
Mảnh Pha Lê
x50
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
x1

Cường Hóa

Lv.1 Lv.20 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90
Tấn Công Căn Bản 44 / 0 119 / 144 226 / 252 293 / 319 361 / 387 429 / 455
Tăng Sát Thương Vật Lý % 7.5 13.3 19.3 22.4 25.4 28.4