Miếng Mã Não Cháy - Agnidus Agate Chunk

Miếng Mã Não Cháy

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Vì nguyện vọng mà bước vào con đường lữ hành, vì danh hiệu mạnh nhất mà cố gắng chiến đấu..."
"Cuối cùng thiêu cháy tất cả vì giấc mơ."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Cây Nổ cấp 60+
  • Sói Bắc Phong cấp 60+

Craft - Ghép

Mảnh Mã Não Cháy
x3