Miếng Ngọc Băng - Shivada Jade Chunk

Miếng Ngọc Băng

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"...xin lỗi..."
"Khiến các bạn phải cùng tôi gánh vác nỗi niềm đau thương của cả thế giới."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Sói Bắc Phong cấp 60+
  • Cây Cấp Đông cấp 60+

Craft - Ghép

Miếng Ngọc Băng Vỡ
x3