Miếng Thiên Thạch Đen - Chunk of Aerosiderite

Miếng Thiên Thạch Đen

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐⭐⭐

Thời đại Khaenri'ah, một người nào đó đã tạo ra vô số ma thú. Trên người chúng nó chảy thứ máu màu đen, chà đạp chúng sinh trên đại lục, phá hoại mọi thứ. Sinh mệnh chúng nó có thể thay đổi, được cung cấp sức mạnh từ bên ngoài thế giới. Nghiêm túc mà nói, Durin tập kích Mondstadt cũng thuộc loại này.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Khu Vực Tĩnh Điện (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Thử Thách Sấm Sét (Thứ 4/Thứ 7)

Craft - Ghép

Một Góc Thiên Thạch Đen
x3