Mối Duyên Tương Ngộ - Acquaint Fate

Mối Duyên Tương Ngộ

Đạo Cụ Cầu Nguyện

⭐⭐⭐⭐⭐

Thắp sáng hạt giống hy vọng trên bầu trời.
Bất kể xa cách bao nhiêu, người đã được vận mệnh an bài đều sẽ được ánh sáng của duyên thạch dẫn lối, gặp nhau dưới trời đất này.