Móng Vuốt Đông Phong - Dvalin's Claw

Móng Vuốt Đông Phong

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐⭐

Vật nhọn từ trên người chủ Đông Phong thành Mondstadt.
Vì từng xé nát Ma Long Durin bị nhiễm kịch độc. Nhưng nhờ bạn thanh tẩy và trị liệu nên chất độc đã được ổn định.

Nguồn gốc
  • Phong Ma Long cấp 70+