Mũi Tên Chắc Chắn - Firm Arrowhead

Mũi Tên Chắc Chắn

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

Mũi tên được làm sơ sài. Cho dù như vậy cũng không thể xem thường: Nó là một vũ khí nguy hiểm, cho dù là kỵ sĩ cao quý cũng có thể bị đánh ngã từ phía sau.

Nguồn gốc
  • Xạ Thủ Hilichurl rơi