Mũi Tên Sắc Bén - Sharp Arrowhead

Mũi Tên Sắc Bén

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Mũi tên tinh xảo. Đầu nhọn sắc bén có thể xuyên qua giáp kẻ địch như ném đá vào nước, đâm thẳng vào cơ thể thú săn.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Xạ Thủ Hilichurl 40+

Craft - Ghép

Mũi Tên Chắc Chắn
x3