Mũi Tên Thiện Chiến - Weathered Arrowhead

Mũi Tên Thiện Chiến

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Mũi tên cũ có vết máu khô. Do sử dụng nhiều nên đã mất đi sự sắc bén, không thể dùng làm vũ khí.
Nhưng nó cũng là niềm tự hào của người thợ săn, là huân chương và bùa may mắn của họ.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Xạ Thủ Hilichurl cấp 60+

Craft - Ghép

Mũi Tên Sắc Bén
x3