Nấm Rơm Gió - Philanemo Mushroom

Nấm Rơm Gió

Đặc Sản Khu Vực Mondstadt

Loại nấm lớn lên trong gió, tràn đầy nhựa sống như gió, nuôi dưỡng cuộc sống.

Nguồn gốc
  • Dưới mái nhà