Ngọn Lửa Vĩnh Hằng - Everflame Seed

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Hạt giống âm ỉ bùng cháy của Cây Nổ, tỏa ra nguồn nhiệt lượng của Nguyên Tố Hỏa cứ như muốn thiêu đốt tất cả cây cỏ trên thế gian.

Dòng chảy năng lượng lưu chuyển sâu trong đại địa mang theo nguyện vọng vô tận, nương theo ngọn lửa thấm vào thực vật, khiến nó lúc nào cũng cháy rực và khao khát dùng hoa lửa tẩy sạch mọi thứ, đây là thứ nguyện vọng gì nhỉ.

Nguồn gốc
  • Cây Nổ cấp 30+