Nguyên Thạch - Primogem

Nguyên Thạch

Tiền Hiếm

⭐⭐⭐⭐⭐

Tinh Thạch Nguyên Thủy, nằm trong vũ trụ hắc ám, ánh sáng được kết tinh từ hy vọng và mộng tưởng.