Nham Thạch Rừng Băng Giá - Lustrous Stone from Guyun

Nham Thạch Rừng Băng Giá

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐

Cho nên với những kẻ si tình mà nói, Cô Vân Các vốn chả phải kỳ quan trên biển vui vẻ gì, mà từng là khu mộ của các vị thần Liyue. Nơi đây thường xuất hiện những xui xẻo và ô nhiễm theo chu kỳ, nhưng nó đã được một thiếu niên hàng yêu phục ma bình ổn rồi.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Lôi Vân (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Khu Vực Tĩnh Điện (Chủ Nhật)

Craft - Ghép

Ánh Sáng Rừng Băng Giá
x3