Nhựa Dễ Vỡ - Fragile Resin

Nhựa Dễ Vỡ

Vật Phẩm Tiêu Hao

⭐⭐⭐⭐

Đạo cụ có thể bổ sung Nhựa Nguyên Chất, mỗi cái bổ sung 60 điểm.
Tinh thể chứa một chút sức mạnh, có thể bị hấp thu bởi Nhựa Nguyên Chất.
Sự lưu động của các năng lượng đã tạo nên nhiều kỳ quan và thử thách trên thế giới này. Trong tinh thể này cũng chứa những sức mạnh ấy.