Nhựa Nguyên Chất - Original Resin

Nhựa Nguyên Chất

Kết toán vật phẩm khiêu chiến

⭐⭐⭐

Có thể kích hoạt Cổ Thụ Hóa Thạch, Hoa Địa Mạch để nhận báu vật. Năng lượng bên trong sẽ hồi phục theo thời gian.
Tương truyền tất cả rễ của cổ thụ và hoa bạch ngân được liên kết với nhau dưới lòng đất, sự liên thông này đã vẽ nên quỹ đạo của địa mạch...

Câu chuyện

[Quy Tắc]

Tượng trưng cho kết tinh Nguyên Tố không liền mạch, địa mạch tắc nghẽn.

Sau khi hoàn thành khiêu chiến nhất định, sẽ xuất hiện. Dùng "Nhựa Nguyên Chất" kích hoạt "Hoa Địa Mạch", sẽ nhận được các báu vật huyền bí tương ứng nằm trong địa mạch.

Nhựa Nguyên Chất sẽ hồi phục theo thời gian, mỗi 8 phút hồi phục 1 điểm. Nhựa Nguyên Chất đang có đã đạt mức hoặc vượt mức giới hạn, Nhựa Nguyên Chất sẽ không tăng thêm.

Có thể dùng Nguyên Thạch để nạp Nhựa Nguyên Chất.


[Phần Thưởng]

Kích hoạt Hoa Địa Mạch khác nhau có thể nhận các phần thưởng như Thánh Di Vật, Mora, nguyên liệu bồi dưỡng.