Nhung Tùng Rán Bơ - Sautéed Matsutake

Nhung Tùng Rán Bơ

Thực Phẩm

⭐⭐⭐

Tấn công cả đội tăng 160-228 điểm, kéo dài 300s
Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Mua công thức nấu ăn tại quán ăn Người Săn Hưu ở Mondstandt
Miếng nhung tùng chiên. Nhung tùng cắt mỏng, dùng bơ chiến ngoài giòn trong mềm, không nhanh tay sẽ hết.

Nguồn gốc
  • Nấu Nướng
  • Quán ăn Người Săn Hưu

Craft - Ghép

Bơ
x2
Quả Thông
x2
Bột Mì
x3
Nhung Tùng
x3