Nhung Tùng - Matsutake

Nhung Tùng

Nguyên Liệu

Nấm quý mọc trên cây tùng, mùi hương thoang thoảng phát ra đã khiến nó bị phát hiện.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài