Nhụy Hoa Liệt Hỏa - Flaming Flower Stamen

Nhụy Hoa Liệt Hỏa

Nguyên Liệu

Đóa hoa như ngọn lửa rực rỡ, cho dù bị nước dập tắt cũng vẫn tỏa ra nhiệt lượng cao.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài
  • Thiên Phong Thần Điện