Nước Ép Quả Móc Câu - Wolfhook Juice

Nước Ép Quả Móc Câu

Thực Phẩm

⭐⭐

Tấn công cả đội tăng 114 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.
Đồ uống không con tuơi ngon sành diệu. Bỏ đá vào nước ép Quả Móc Câu và pha chế một chút, hiện ra màu tím mộng mơ.

Nguồn gốc
  • Quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ