Nước Táo Lên Men - Apple Cider Vinegar

Nước Táo Lên Men

Thực Phẩm

⭐⭐

Lập tức hồi 26% giới hạn HP cho nhân vật được chon, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 570 HP.
Đồ uống không con tươi ngon sành diệu. Nghe nói có công dụng giải rượu rất tốt, các khách uống rượu thường gọi một ly để kết thúc buổi tụ họp.

Nguồn gốc
  • Quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ