Pha Lê Điện - Electro Crystal

Pha Lê Điện

Nguyên Liệu

Tinh thạch có điện lực cao, được kết tinh từ điện trong khắp đại lục, chạm vào có cảm giác tê liệt.

Nguồn gốc
  • Thu thập dưới vách núi
  • Thu thập ở Đỉnh Lời Thề