Phấn Hoa Hư Vô - Mist Grass Pollen

Phấn Hoa Hư Vô

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Cỏ Hư Vô sẽ sản sinh ra vô số bào tử trong không gian kín, là món yêu thích của đom đóm.

Nguồn gốc
  • Thuật Sĩ Cicin Lôi