Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục - Northlander Sword Prototype

Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục

Nguyên Liệu

⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu gốc tạo ra vũ khí.
Thông qua chế tạo, có thể tạo ra kiếm đơn 4 sao.
Trong triết học cho rằng, Đại Lý Thạch có tiềm năng trở thành tượng điêu khắc tuyệt mỹ. Những phôi gốc này cũng có khả năng vô hạn. Thật khiến người khác mong chờ.

Nguồn gốc
  • BOSS