Phôi Pháp Khí Bắc Lục - Northlander Catalyst Prototype

Phôi Pháp Khí Bắc Lục

Nguyên Liệu

⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu gốc tạo ra vũ khí. Thông qua chế tạo, có thể tạo ra pháp khí 4 sao.
Trong triết học cho rằng, Đại Lý Thạch có tiềm năng tro thành tượng điêu khắc tuyệt mỹ. Những phôi gốc này cũng có khả năng vô hạn. Thật khiến người khác mong chờ.

Nguồn gốc
  • BOSS