Phong Thần Đồng - Anemoculus

Phong Thần Đồng

Đạo Cụ Mạo Hiểm

Vật chất được kết tinh từ năng lượng Nguyên Tố Phong. Hiến dâng cho tượng Phong Thần, có thể giúp bù đắp năng lượng đã mất theo thời gian.