Pile 'Em Up - Pile 'Em Up

Pile 'Em Up

Thực Phẩm

⭐⭐⭐

Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 10%-20%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Món dùng nhiều thịt. Trước đây là món ăn gia đình ở Mondstadt, dùng sườn nướng, khoai tây và phô mai xếp chồng lên nhau, sau này nổi tiếng là vì được làm món tiêu biểu của Lễ Đánh Cầu.

Nguồn gốc
  • Nấu Nướng

Craft - Ghép

Phô Mai
x1
Tiểu Đăng Thảo
x1
Khoai Tây
x3
Thịt Rừng
x3