Pizza nấm rơm nướng - Mushroom Pizza

Pizza nấm rơm nướng

Thực Phẩm

⭐⭐⭐

Hồi 26%-30% giới hạn HP cho nhân vật được chọn.
Trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 450-790 HP.

Bánh nướng từ phô mai và nấm rơm. Khi nóng phô mai có thể kéo thành sợi, ăn một miếng to rất đã.

Nguồn gốc
  • Nấu Nướng

Craft - Ghép

Phô Mai
x1
Bắp Cải Cuộn
x2
Bột Mì
x3
Nấm Rơm
x4