Quả Mâm Xôi - Berry

Quả Mâm Xôi

Nguyên Liệu

Quả có màu sắc tươi sáng. Mọc dọc bên đường giúp người lữ hành giải khát.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài