Quả Móc Câu - Wolfhook

Quả Móc Câu

Đặc Sản Khu Vực Mondstadt

Quả mâm xôi có gai móc, có thể móc trên da của sói để di chuyển.
Nhìn thấy nó cứ như nghe được tiếng tru thê lương của sói vang vọng giữa rừng sâu...

Nguồn gốc
  • Thu thập trong Lang Lãnh