Răng Sữa Sói Bão - Boreal Wolf's Milk Tooth

Răng Sữa Sói Bão

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐

Quân cận vệ được sự chúc phúc của nó, cho dù là răng sữa của sói nhỏ cũng có sức mạnh tiềm ẩn. Từng mang trách nhiệm của chúng thần. Dùng nó để lãnh đạo bầy sói, nhưng chỉ thu nhận cô nhi, thu nạp Andrius cũng rất khác lạ.

Nguồn gốc
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Thác Sâu (Chủ Nhật)
  • Cửa Hàng Lưu Niệm Mondstadt
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Thâm Cốc (Thứ 3/Thứ 6)