Răng Vỡ Sói Bão - Boreal Wolf's Cracked Tooth

Răng Vỡ Sói Bão

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐

Cuộc sống của sói thường là sát phạt, chiến đấu sinh tử gây xương vỡ răng cũng là việc thường thấy. Andrius cho rằng loài người chỉ đem đến sự thất vọng, nhưng đứa bé ngây thơ thì vô tội. Bầy sói chọn đứa trẻ, nếu đứa trẻ cũng chọn bầy sói, thì họ sẽ kết hợp thành Lupical - gia tộc của vận mệnh.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Thác Sâu (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Thâm Cốc (Thứ 3/Thứ 6)

Craft - Ghép

Răng Sữa Sói Bão
x3