Rau Củ Hầm Kem - Cream Stew

Rau Củ Hầm Kem

Thực Phẩm

⭐⭐

Giảm 20~35% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.
Món thập cẩm hầm kem. Súp đặc tăng mùi vị thom ngon, ăn vào mềm mại ấm nóng.

Nguồn gốc
  • Nấu Nướng