"Sơn Âm Cẩm Thốc" - Valley Weaver

"Sơn Âm Cẩm Thốc"

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

Hoa nghệ thường được dùng để chế tạo sáp thơm trong "Điển Lễ Tiễn Tiên". Loài này sinh trưởng ở nơi âm u, ẩm ướt thường có cánh hoa lớn, nhuỵ dày đặc, hương thơm nồng nàn và sắc màu rực rỡ.