Sự Chuyển Dời Của Biển Sương Mù - Mist Veiled Primo Elixir

Sự Chuyển Dời Của Biển Sương Mù

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐⭐⭐

Đây là phẩm chất cao nhất của kim đơn, nó thể hiện thời hỗn độn sơ khai, thiên địa bất phân. Nghe nói đây là bóng hình của đấng sáng thế. Đương nhiên, người đó cũng biết, sự tái hiện của thế giới không phải như vậy.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Khu Vực Tĩnh Điện (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tiếng Sấm Thành Cổ (Thứ 3/Thứ 6)

Craft - Ghép

Kim Đơn Biển Sương Mù
x3