Sữa - Milk

Sữa

Nguyên Liệu

Sữa của bò sữa, thơm thơm ngọt ngọt, một giọt cũng không để phí.

Nguồn gốc
  • Tiệm Tạp Hóa