Sừng Hắc Tinh - Black Crystal Horn

Sừng Hắc Tinh

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Sừng kim loại ẩn giấu sự xui xẻo, được trang trí bằng pha lê đen bí ẩn. Dường như chưa từng dùng đến, nghe đồn là vật phẩm trong những nghi thức quan trọng của người Hilichurl.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Hilichurl khổng lồ cấp 60+

Craft - Ghép

Sừng Đồng Đen
x3