Sừng Nặng - Heavy Horn

Sừng Nặng

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Sừng thô lớn, người Himichu dùng để cảnh cáo đồng loại. Nay do bị hư hại nên đã không thể phát ra tiếng.

Nguồn gốc
  • Hilichurl khổng lồ rơi