Sườn Nướng - Steak

Sườn Nướng

Thực Phẩm

Hồi sinh cho nhân vật được chọn.
Hồi 50-150 điểm HP.
Sườn nướng trên lửa. Nhiệt độ cao làm nước được giữ bên trong, khiến người ta rất trông mong dáng vẻ tươm mỡ của nó khi được cắt ra.

Nguồn gốc
  • Nấu Nướng

Craft - Ghép

Thịt Rừng
x2